Kilen

Nyckelbegreppet är Social hållbarhet – att trivas och stanna kvar kanske på livstid. Vi vill skapa en ”vi-känsla” i detta trivsamma kvarter, som man gärna kommer hem till. Människor som trivs vill inte flytta, och de är angelägna om att bidra till en god och välvårdad miljö för alla. För att kvarteret ska bli mångsidigt och levande ritar vi bostäder som passar såväl unga familjer som äldre par, flerbarnsföräldrar som singlar. Friskt blandade åldrar och livskoncept gynnar det sociala samspelet och väcker ömsesidig förståelse.

Ett trevligt boende mitt i Ronneby

SOCIAL HÅLLBARHET

Vi vill att fler människor ska få möjlighet att bo i ett vackert och naturnära, men samtidigt i etablerat läge med omedelbar närhet till all tänkbar samhällelig service, handel och extremt goda kommunikationer. Att ha goda exploateringstal i ett attraktivt läge ökar mångfalden och gör att fler kan cykla och gå till arbetet och andra aktiviteter. Detta ser vi som mycket hållbart och effektivt och det skapar ett bättre underlag för att bygga ut ett tur-tätt kollektivtrafiknät. Mångfald och ett rikare folkliv i Ronneby/Kilen är vårt mål och det bidrar till ett långsiktigt socialt hållbart boende.

GEDIGET OCH INNOVATIVT

Husen är utformade för att minimera klimatpåverkan genom att ge så låg primärenergianvändning som möjligt. Det ger i sin tur ger låga värmeförluster, låga kylbehov och effektiv elanvändning. Husen ansluts sedan till det befintliga systemet för VA och den lågtempererade fjärrvärmen.

Husen byggs i trästomme med utvändig träpanel på längan med 1-plans marklägenheter och med betongstomme och skifferfasad på 5 och 6 våningshusen. Genom innovativa arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar vill vi bidraga med hög kvalité som maximerar den sociala upplevelsen där vi tar stora steg mot en variationsrik och hållbar stadsdel.

MILJÖTÄNK

Kilen är ett boende med modern karaktär och skall i möjligaste mån vara miljöriktigt. Kort uttryckt, ett på alla sätt långsiktigt och gediget bygge. Varje hus får även cykelförvaring som gör det enklare att välja bort bilen. Detta skapar en långsiktigt hållbar miljö som ger starka sinnesintryck, bidrar till den biologiska mångfalden, minimerar klimatpåverkan, skapar gemenskap och ger goda och unika boendemiljöer.

Utformning och gestaltning

Vi vill andas framtidstro, utveckling, kraft och identitetsskapande. Vi har därför valt att låta våra hus ha en nutida utformning men med moderna material- och kulörer som passar in i omgivningen. Människor ska känna sig glada och harmoniska i våra hus både på utsidan som insidan i såväl bokstavlig som mänsklig mening. Vi vill erbjuda ett trevligt och boende som inte enbart är en funktion.

Arkitekturen i vårt projekt är ljus, öppen, glad och inbjudande. En livsbejakande arkitektur med öppna planlösningar med sammanhängande ytor. Fasaderna är utåtriktade och intresseväckande.

Entréernas placeringar skänker liv och rörelse samt, icke minst, trygghet åt det offentliga rummet. Detta bidrager till att det blir ett tryggt och levande område för alla generationer. Arkitekturen möter den innergården på ett modernt sätt. Husen andas modern rationalitet och traditionella kvaliteter i kombination. För att bebyggelsen inte skall upplevas som ”statisk” så har varje hus en skarp profil. Detta utförande ger en stark rytmik i fasaduttrycket där vi spelat med djup och ljus.

NÅGRA KÄNNETECKEN

  • Husen har ett varierat fasaduttryck för att skapa vertikalitet.
  • Genomarbetade proportioner och adderade volymer gör att byggnaderna inte ser för massiva ut.
  • Generösa ljusinsläpp och öppna planlösningar gör att även de mindre lägenheterna känns luftiga.

Utemiljö

Vi har skapat en attraktiv arkitektur med starka sinnesintryck som på ett karaktärsfullt sätt möter gatorna men även innergården med lekplatser, grill- och umgängesplatser. Vardagsrum och matplats/kök har antingen utsikt mot stadsmiljön eller mot Ronnebyån och över innergården. Marklägenheterna har små täppor för egen skötsel.

Välkommen till din nya bostad !

Klicka på lägenhetsväljaren nedan för att se vilken lägenhet som är ledig, bokad respektive såld.

 

Boende

FRÅN TVÅOR PÅ CA 49,8 KVM TILL TREOR PÅ 77,5 KVM OCH 5 ST MARKLÄGENHETER PÅ 88 KVM.
Eftersom vi vänder oss till en bred målgrupp för att uppnå social hållbarhet, är det också viktigt att erbjuda olika lägenhetstyper och framförallt storlekar. Vår idé med kvarteret, förutom ett välplanerat boende, är att det ska vara lätt och tilltalande att umgås på ett enkelt sätt. Genom att skapa gemensamma ytor, samt hitta system där, skapar vi grunden till ett tryggt boende där alla tar hand om varandra och bryr sig om sitt boende och sina grannar. Målet är att alla ska kunna bo i området, alltifrån barnfamiljen till pensionärsparet.

Kök

Sovrum

Vardagsrum

Utemiljö

Karta

Intresseanmälan

Vid intresse av projektet, fyll i formuläret nedan eller ring oss på 0457-63 36 00

Dokument att ladda ner

Nyheter

 

På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.